5ος αγώνας Χαλκίδα ΙΙ - BIKEIT!
Κατηγορία Motocross