Κατηγορία ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 12:06

Ταξινομήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019 - Άνοδος 8%

Συνολικά 1.079.524 δίκυκλα άνω των 50 κ.εκ. ταξινομήθηκαν το 2019 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ACEM (European Association of Motorcycle Manufacturers), του συνδέσμου των κατασκευαστών στην Ε.Ε., γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση 8% σε σχέση με τις ταξινομήσεις του 2018.

Οι 3 πιο ισχυρές αγορές δικύκλου και ATV άνω των 50 κ.εκ. στην Ε.Ε. το 2019 ήταν οι: Ιταλία (231.712 ταξινομήσεις), Γαλλία (197.470 ταξινομήσεις), και Ισπανία (177.037 ταξινομήσεις).

Άνοδο όμως σημείωσαν και τα δίκυκλα της κατηγορίας «mopeds» ή μοτοποδήλατα -τα πενηντάρια δηλαδή- με 303.152 ταξινομήσεις το 2019, που σε σχέση με τις 272.338 ταξινομήσεις του 2018 αποτελούν αύξηση 11%. Οι 5 πιο ισχυρές αγορές στα πενηντάρια στην Ε.Ε. το 2019 ήταν οι: Γαλλία (91.043 ταξινομήσεις), Ολλανδία (62.340 ταξινομήσεις), Βέλγιο (27.073 ταξινομήσεις), Γερμανία (25.247 ταξινομήσεις) και Ιταλία (21.133 ταξινομήσεις).

Όσον αφορά στα ηλεκτρικά δίκυκλα, η αύξηση ήταν για μια ακόμη χρονιά θεαματική, καθώς α) ο αριθμός τους είναι ακόμα εξαιρετικά μικρός και β) αποτελούν μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά. Έτσι το 2019 στην Ε.Ε. ταξινομήθηκαν 14.111 ηλεκτρικά δίκυκλα που οδηγούνται με δίπλωμα μοτοσυκλέτας, αριθμός που σε σχέση με τα 6.901 που είχαν ταξινομηθεί το 2018 μεταφράζεται σε αύξηση 104.48%!

Αντίστοιχα αύξηση είχαμε και στα ηλεκτρικά «μοτοποδήλατα», αυτά που οδηγούνται με δίπλωμα ΑΜ, που από τις 39.940 ταξινομήσεις του 2018, «πέταξαν» στις 59.776 ταξινομήσεις το 2019, σημειώνοντας άνοδο 49,7%. Πτώση 11,6% σημειώθηκε στα ηλεκτρικά ATV, που από 3.184 το 2018 έπεσαν στα 2.816 το 2019.

Δείτε παρακάτω τα στοιχεία του ACEM για τις ταξινομήσεις κάθε χώρας της Ε.Ε. σε μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα το 2019, και τις επιδόσεις των χωρών σε σχέση με το 2018. Σημειώστε πως οι ταξινομήσεις περιλαμβάνουν το ΣΥΝΟΛΟ των δικύκλων με κινητήρα εσωτερικής καύσης ΚΑΙ με ηλεκτροκινητήρα!

ΧΩΡΑ  Μοτοσυκλέτες + μοτοποδήλατα
Ιαν-Δεκ 2018 
 Μοτοσυκλέτες + μοτοποδήλατα
Ιαν-Δεκ 2019 
% αλλαγή  Μοτοσυκλέτες
Ιαν-Δεκ 2018 
 Μοτοσυκλέτες
Ιαν-Δεκ 2019 
% αλλαγή  Μοτοποδήλατα
Ιαν-Δεκ 2018 
 Μοτοποδήλατα
Ιαν-Δεκ 2019 
% αλλαγή
Αυστρία 37.904 40.397 6,6                                      25.955 27.654 6,5 11.949 12.743 6,6
Βέλγιο 45.323 51.278 13,1                                      23.932 24.205 1,1 21.391 27.073 26,6
Βουλγαρία  -   -  -  -   -  -  -   -  -
Κροατία 5.264 5.089 -3,3                                         2.779                               3.237 16,5 2.485                           1.852 -25,5
Κύπρος  -   -  -  -   -  -  -   -  -
Τσεχία 14.865 16.271 9,5                                      13.943 15.134 8,5                             922                           1.137 23,3
Δανία  -   -  -  -   -  -  -   -  -
Εσθονία 1.243 1.261 1,4                                              595                                    721 21,2                             648                               540 -16,7
Φινλανδία 8.098 8.519 5,2                                         3.203                               3.323 3,7 4.895                           5.196 6,1
Γαλλία 250.187 288.513 15,3 177.247 197.470 11,4 72.940 91.043 24,8
Γερμανία 181.744 191.923 5,6 156.110 166.676 6,8 25.634 25.247 -1,5
Ελλάδα* 35.961 39.536 9,9                                      32.575 37.168 14,1 3.386                           2.368 -30,1
Ουγγαρία 3.053 4.071 33,3                                         3.051                               4.061 33,1                                   2                                  10 -
Ιρλανδία 1.598 1.941 21,5                                         1.371                               1.718 25,3                             227                               223 -1,8
Ιταλία 241.070 252.845 4,9 219.744 231.712 5,4 21.326 21.133 -0,9
Λετονία 1.427 1.811 26,9                                              791                               1.022 29,2                             636                               789 24,1
Λιθουανία 740 887 19,9                                              414                                    557 34,5                             326                               330 1,2
Λουξεμβούργο 2.279 2.488 9,2                                         2.006                               2.130 6,2                             273                               358 31,1
Μάλτα  -   -  -  -   -  -  -   -  -
Ολλανδία 72.860 76.718 5,3                                      13.474 14.378 6,7 59.386 62.340 5,0
Πολωνία 30.960 38.266 23,6                                      14.550 19.200 32,0 16.410 19.066 16,2
Πορτογαλία 30.841 32.074 4,0                                      28.326 29.857 5,4 2.515                           2.217 -11,8
Ρουμανία 1.552 2.177 40,3                                         1.525                               2.159 41,6                                27                                  18 -33,3
Σλοβακία 5.506 6.084 10,5                                         5.280                               5.745 8,8                             226                               339 50,0
Σλοβενία 7.569 6.619 -12,6                                         2.347                               2.333 -0,6 5.222                           4.286 -17,9
Ισπανία 176.002 195.768 11,2 159.872 177.037 10,7 16.130 18.731 16,1
Σουηδία 10.367 10.754 3,7                                      10.367 10.754 3,7  -   -  -
Βρετανία 105.793 107.386 1,5 100.411 101.273 0,9 5.382 6.113 13,6
                   
ΣΥΝΟΛΟ 1.272.206 1.382.676 8,7 999.868 1.079.524 8,0 272.338 303.152 11,3

Παρακάτω δείτε τις ταξινομήσεις ΜΟΝΟ των ηλεκτρικών δικύκλων και ATV στην Ε.Ε. για το 219.

ΧΩΡΑ  Μοτοποδήλατα
Ιαν-Δεκ 2018 
 Μοτοποδήλατα
Ιαν-Δεκ 2019 
% αλλαγή  Μοτοσυκλέτες
Ιαν-Δεκ 2018 
 Μοτοσυκλέτες
Ιαν-Δεκ 2019 
 % αλλαγή  ATV -
Ιαν-Δεκ 2018
ATV -
Ιαν-Δεκ 2019
% αλλαγή
Αυστρία 1.666 1.677 0,7                                              231                                    504 118,2  -   -  -
Βέλγιο 10.248 15.959 55,7                                              183                                    328 79,2 327 323 -1,2
Βουλγαρία  -   -  -  -   -  -  -   -  -
Κροατία 272 432 58,8                                                    8                                       15 87,5 75                                  61 -18,7
Κύπρος  -   -  -  -   -  -  -   -  -
Τσεχία 275 835 203,6                                                 59                                       91 54,2 85 168 97,6
Δανία  -   -  -  -   -  -  -   -  -
Εσθονία 10                                43 330,0                                                    3                                          3 0,0                                   4                                     5 25,0
Φινλανδία 439 702 59,9                                                 13                                       13 0,0 40                                  13 -67,5
Γαλλία 10.381 13.853 33,4 1.526 2.551 67,2 651 358 -45,0
Γερμανία  -   -  -                                              620 1.682 171,3 479 490 2,3
Ελλάδα* 58                                84 -                                                    5                                       36 620,0 96                                  66 -31,3
Ουγγαρία                                   2                                   9 -                                                    9                                       20 122,2 15                                  20 33,3
Ιρλανδία 16                                31 93,8 0                                          7                                      -                                     2                                  13 550,0
Ιταλία 2.851 3.904 36,9                                              622 1.673 169,0 696 623 -10,5
Λετονία 17 162 852,9                                                    1                                          3 200,0                                   2                                     7 250,0
Λιθουανία 35                                73 108,6                                                    2                                          6 200,0                                   1                                     2 -
Λουξεμβούργο 77 168 118,2                                                 13                                       12 -7,7 44                                  11 -75,0
Μάλτα  -   -  -  -   -  -  -   -  -
Ολλανδία 8.155 12.441 52,6                                              392                                    440 12,2 - - -
Πολωνία 1.419 2.882 103,1                                                 60                                    168 180,0 26                                  35 34,6
Πορτογαλία 14                                71 407,1                                                 11                                       20 81,8                                   -    -  -
Ρουμανία                                   -                                     5 - -                                          5  -                                    -                                    11 -
Σλοβακία 16 219 1268,8                                                    8                                       17 112,5 36                                  50 38,9
Σλοβενία 118 218 84,7                                                    8                                       11 37,5 96                                  85 -11,5
Ισπανία 3.511 5.081 44,7 2.911 5.881 102,0 205 234 14,1
Σουηδία  -   -  -                                                 42                                       94 123,8 304 241 -20,7
Βρετανία 360 927 157,5                                              174                                    531 205,2  -   -  -
                   
ΣΥΝΟΛΟ 39.940 59.776 49,7 6.901 14.111 104,48 3.184 2.816 -11,6

*Τα στοιχεία για τις ταξινομήσεις μοτοποδηλάτων στην ελληνική αγορά αφορούν μόνο το πρώτο 9μηνο.

Στοιχεία: ACEM

Κώστας Γκαζής

Σπούδασε δημοσιογραφία και ΜΜΕ στο Farnborough College of Technology, και κατόπιν σκηνοθεσία και σενάριο για κινηματογράφο στο Westminster University στο Λονδίνο. Συντάκτης μοτοσικλέτας και ATV σε περιοδικά / ένθετα / τηλεόραση για τα προηγούμενα 20 χρόνια. Ξεκίνησε το 1999 από το περιοδικό "ΜΟΤΟ", και στη συνέχεια πέρασε ως συντάκτης από τα περιοδικά "0300", "2 Τροχοί", "MotoXtreme" και "Moto-Τρίτη" -στο τελευταίο διευθυντής σύνταξης τα τελευταία χρόνια.

Στην τηλεόραση δούλεψε ως συντάκτης / παρουσιαστής στην εκπομπή "TRACTION", από το 2003-2009, ενώ ήταν παρουσιαστής στην εκπομπή ποδηλάτου "2 Πετάλια Δρόμος" για την ΕΤ3, από το Σεπτέμβριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2012.

Ήταν υπεύθυνος για την ύλη μοτοσυκλέτας του ένθετου Turbo Derby κατά τη διάρκεια 2008-2009.
Συμμετείχε ως αγωνιζόμενος ATV σε χώμα και άσφαλτο, στους ελληνικούς αγώνες, για 2 χρόνια.
Κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό διηγήματος νέων συγγραφέων «Hotel Internet» των εκδόσεων Πατάκη, με «το αγαπημένο σου ξόρκι», το οποίο εκδόθηκε στο συλλογικό έργο «Χαμένοι στο Διαδίκτυο» (ISBN: 9789601631103).

Κώστας Γκαζής Γράφτηκε από τον
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 12:34

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
  • twitter
  • facebook icon
  • instagram
  • youtube