Νέα Ελληνικών Αγώνων

p n e 23 9 hero

Στις 23 Σεπτεμβρίου στο Αίγιο

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

- Το Αθλητικό Σωματείο Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ. μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 2ο αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2018.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 23/09/2008, στην πίστα <<ΔΩΡΟΘΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ>> στο Αίγιο

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

- τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
- τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross
- την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2018
- τον παρόντα ειδικό κανονισμό
- τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Βαγενάς Σωτήρης

Μέλη: Τσάκαλος Ασημάκης Παπαβασιλείου Νεκτάριος

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Αναμουρλίδης Γιώργος

Αγωνοδίκες : Θ.Α.

Αλυτάρχης: Φραγκούλης Κώστας

Τεχνικός Έφορος: Κρίνος Γιάννης

Γραμματεία: Άρτεμης Ραμπαβήλα

Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRON TΕΑM

Ιατρός Αγώνα: Σπανόπουλος Δημήτρης

Πληροφορίες: www.amotoe.gr.

Τηλ. 6974842589 Σωτήρης Βαγενάς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 14/09/2018

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 20/09/2018 ώρα 24.00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 21/09/2018 ώρα 24.00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 23/09/2018 από 08:00 έως 09:30

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 23/09/2018 .από 08:00 έως 09:30

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 23/09/2018 ώρα 09:10 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή 23/09/2018 ώρα 09:30

Έναρξη αγώνων Κυριακή 23/09/2018 ώρα 11:30

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 23/09/2018 ώρα 17:20

Απονομή επάθλων: Κυριακή 23/09/2018 .ώρα 17:45

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

- Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2018

- Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, EXPERT,OPEN ορίζεται στα 60 ευρώ και για τις κατηγορίες ΜΧ 65 – ΜΧ 85 – ΜΧ2Τ στα 20 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται

με 20 ευρώ επιπλέον.

Η δήλωση συμμετοχής (ακόμη και η εκπρόθεσμη) γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 21/09/2018 ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1 : Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 - 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 - 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΜΧ2 : Αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ), όπως επίσης και αθλητές από 13-18 ετών (ΜΧ2Τ) με μοτοσυκλέτες 2Τ, τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ65 : Αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ85 : Αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ : Αθλητές γεννημένοι από το 1982 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 - 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.

EXPERT: Αθλητές με μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 - 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Υποχρεωτικά και ΜΟΝΟ οι αθλητές που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα των κατηγοριών ΜΧ1 - ΜΧ2 και στην πρώτη πεντάδα της κατηγορίας OPEN του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTOCROSS 2018 καθώς και οι Πρωταθλητές των κατηγοριών ΜΧ1 και ΜΧ2 του Πρωταθλήματος MOTOCROSS Νοτίου ή Βορείου Ελλάδος 2017. Σε αυτήν την κατηγορία θα αγωνίζονται και οι αθλητές από ξένες χώρες. Φόντα αντίστοιχα με τη κατηγορία στην οποία ανταποκρίνεται η μοτοσυκλέτα συμμετοχής ή ίδια με αυτά που χρησιμοποιούσαν στα πρωταθλήματα που συμμετείχαν. Η κατηγορία θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα μαζί με τις κατηγορίες ΜΧ1 ή ΜΧ2 εκ περιτροπής κι ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων στη μπάρα εκκίνησης, αλλά θα κατατάσσεται και θα βαθμολογείται ξεχωριστά. Στον συγκεκριμένο αγώνα θα αγωνιστεί μαζί με την κατηγορία ΜΧ1.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross Αιγίου «ΔΩΡΟΘΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ» η οποία έχει μήκος 1200.μ, ελάχιστο πλάτος 6.μ, με μέτριας σκληρότητας χώμα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο τεχνικός έλεγχος των μοτοσυκλετών θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας των κατηγοριών ως εξής: ΜΧ1, EXPERT, MX85, MX65, MX2, OPEN

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής (60 ευρώ), ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής (120 ευρώ). Οι αθλητές των επιδοτούμενων στο παράβολο συμμετοχής κατηγορίων (ΜΧ65, ΜΧ85, ΜΧ2Τ) πληρώνουν το ίδιο παράβολο ένστασης / έφεσης με τις άλλες κατηγορίες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Έξοδο από την Εθνική Οδό για Αίγιο και 500μ πίσω από το εργοστάσιο της ΕΒΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΩΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΜΧ 1 - EXPERT

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

9:20

ΜΧ 1 - EXPERT

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

09:30

20’

ΜΧ 85

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

09:50

ΜΧ 85

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

09:55

15’

MX 65

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:10

MX 65

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

10:15

15’

ΜΧ 2

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:30

MX 2

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

10:35

20’

MX OPEN

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:55

MX OPEN

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

11:00

20’

ΜΧ 85

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:20

ΜΧ 85

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

11:25

ΜΧ 85

1ο ΣΚΕΛΟΣ

11:30

15’ + 2ΓΥΡΟI

MX 65

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:50

MX 65

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

11:55

MX 65

1ο ΣΚΕΛΟΣ

12:00

12’ + 2ΓΥΡΟI

ΜΧ1-EXPERT

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:15

ΜΧ1-EXPERT

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

12:20

ΜΧ1-EXPERT

1ο ΣΚΕΛΟΣ

12:25

20’ + 2ΓΥΡΟI

ΜΧ 2

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:50

ΜΧ 2

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

12:55

ΜΧ 2

1ο ΣΚΕΛΟΣ

13:00

20’ + 2ΓΥΡΟI

MX OPEN

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:25

MX OPEN

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

13:30

MX OPEN

1ο ΣΚΕΛΟΣ

13:35

15’ + 2ΓΥΡΟI

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΙΣΤΑΣ

ΜΧ 85

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

14:45

ΜΧ 85

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

14:50

ΜΧ 85

2ο ΣΚΕΛΟΣ

14:55

15’ + 2ΓΥΡΟI

MX 65

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15:15

MX 65

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

15:20

MX 65

2ο ΣΚΕΛΟΣ

15:25

12’ + 2ΓΥΡΟI

ΜΧ1-EXPERT

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15:40

ΜΧ1-EXPERT

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

15:45

ΜΧ1-EXPERT

2ο ΣΚΕΛΟΣ

15:50

20’ + 2ΓΥΡΟI

ΜΧ 2

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

16:15

ΜΧ 2

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

16:20

ΜΧ 2

2ο ΣΚΕΛΟΣ

16:25

20’ + 2ΓΥΡΟI

MX OPEN

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

16:40

MX OPEN

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

16:45

MX OPEN

2ο ΣΚΕΛΟΣ

16:50

15’ + 2ΓΥΡΟI

ΑΠΟΝΟΜΗ

17:45

Πηγή: Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

p n e 23 9 small

Ταξινομήσεις Νοεμβρίου 2018 - Top 20 Εταιρειών

Άνοδος 29,4% της ελληνικής αγοράς τον 11ο μήνα του έτους

Ταξινομήσεις 11μηνου 2018 - Top 30 Εταιρειών

Άνοδος 22% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό 11μηνο

Νέα κόσμου

icon z900rs pikes peak 2018 small

Βίντεο - Η ανάβαση του Pikes Peak με Kawasaki Z900RS

Ένας Ιάπωνας, μια Ιαπωνέζα, ένα βουνό και δύο τούμπες

Royal Alloy - Στρατηγική θέση στην Ταϊλάνδη

Η νοτιοανατολική Ασία στο στόχαστρο

Moto & Bike TV - Δείτε την 5η εκπομπή της 6ης σεζόν - Video

Test Benelli TRK 502X, και αφιέρωμα στην Πολυτίμη Κυριακοπούλου

Honda: Δυναμική παρουσία στην CES με αυτόνομη γουρούνα!

Όχημα εργασίας πολλαπλών ρόλων από τους Ιάπωνες

Νέα αγώνων

ama sx 2019 teaser

Monster Energy Supercross: Anaheim 1 2019 - Video Teaser

Το αμερικανικό πρωτάθλημα SX ξεκινάει στις 5 Ιανουαρίου 2019

WorldSBK με νέα μορφή τριών αγώνων από το 2019

Οριστικοποιήθηκε το νέο σχήμα του πρωταθλήματος

Ακυρώνεται το Superprestigio του 2018

Η αστραπιαία άνοδος και το ξαφνικό στραβοπάτημα του θεσμού

Τραυματίστηκε ο Paulo Goncalves της Honda

Δίνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Dakar

Νέα αγοράς Αναβάτη

Linhai ATV 4

Προσφορά ATV Linhai 550L EPS

Κορυφαία εξοπλισμένο σε μοναδική τιμή

Χριστουγεννιάτικες προσφορές Triumph

Στην Αθήνα οι μάγοι με τα δώρα για δύο μέρες

Μπότες Diadora Tourismo με έκπτωση 50%

Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Σφουγγαράκι καθαρισμού ζελατίνας κράνους Visorvision V2

Η γρήγορη λύση για καθαρό οπτικό πεδίο

Αδιάβροχο μπουφάν Fovos Raptor

Για μικρές και μεγάλες περιηγήσεις

Ducati Athens - Εορταστικό Bazaar αυτό το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 80% σε ρουχισμό προηγούμενων ετών!

Γάντια Five Boxer

Ιδανικά τις περισσότερες μέρες του χρόνου

Νέος τιμοκατάλογος Husqvarna 2019

Περιλαμβάνεται και το 701 Svartpilen

Αγώνες

2018 monza rally show 19

Monza Rally Show 2018 - 7η νίκη για τον Valentino Rossi

Ο «γιατρός» κέρδισε και τα 9 stages του event

SuperEnduro 2019, 1ος αγώνας, Κρακοβία (Πολωνία)

Taddy Blazusiak, ο εντός έδρας ήρωας

Motul Roof of Africa 2018 - Wade Young & Sherco οι θριαμβευτές

Τέταρτη νίκη του Young στον «Mother of Hard Enduro» αγώνα

ISDE 2018, Ημέρα 6η

Αυστραλιανός θρίαμβος