Νέα Ελληνικών Αγώνων

p n e 23 9 hero

Στις 23 Σεπτεμβρίου στο Αίγιο

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

- Το Αθλητικό Σωματείο Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ. μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 2ο αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2018.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 23/09/2008, στην πίστα <<ΔΩΡΟΘΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ>> στο Αίγιο

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

- τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
- τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross
- την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2018
- τον παρόντα ειδικό κανονισμό
- τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Βαγενάς Σωτήρης

Μέλη: Τσάκαλος Ασημάκης Παπαβασιλείου Νεκτάριος

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Αναμουρλίδης Γιώργος

Αγωνοδίκες : Θ.Α.

Αλυτάρχης: Φραγκούλης Κώστας

Τεχνικός Έφορος: Κρίνος Γιάννης

Γραμματεία: Άρτεμης Ραμπαβήλα

Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRON TΕΑM

Ιατρός Αγώνα: Σπανόπουλος Δημήτρης

Πληροφορίες: www.amotoe.gr.

Τηλ. 6974842589 Σωτήρης Βαγενάς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 14/09/2018

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 20/09/2018 ώρα 24.00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 21/09/2018 ώρα 24.00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 23/09/2018 από 08:00 έως 09:30

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 23/09/2018 .από 08:00 έως 09:30

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 23/09/2018 ώρα 09:10 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή 23/09/2018 ώρα 09:30

Έναρξη αγώνων Κυριακή 23/09/2018 ώρα 11:30

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 23/09/2018 ώρα 17:20

Απονομή επάθλων: Κυριακή 23/09/2018 .ώρα 17:45

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

- Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2018

- Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, EXPERT,OPEN ορίζεται στα 60 ευρώ και για τις κατηγορίες ΜΧ 65 – ΜΧ 85 – ΜΧ2Τ στα 20 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται

με 20 ευρώ επιπλέον.

Η δήλωση συμμετοχής (ακόμη και η εκπρόθεσμη) γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 21/09/2018 ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1 : Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 - 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 - 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΜΧ2 : Αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ), όπως επίσης και αθλητές από 13-18 ετών (ΜΧ2Τ) με μοτοσυκλέτες 2Τ, τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ65 : Αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ85 : Αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ : Αθλητές γεννημένοι από το 1982 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 - 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.

EXPERT: Αθλητές με μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 - 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Υποχρεωτικά και ΜΟΝΟ οι αθλητές που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα των κατηγοριών ΜΧ1 - ΜΧ2 και στην πρώτη πεντάδα της κατηγορίας OPEN του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTOCROSS 2018 καθώς και οι Πρωταθλητές των κατηγοριών ΜΧ1 και ΜΧ2 του Πρωταθλήματος MOTOCROSS Νοτίου ή Βορείου Ελλάδος 2017. Σε αυτήν την κατηγορία θα αγωνίζονται και οι αθλητές από ξένες χώρες. Φόντα αντίστοιχα με τη κατηγορία στην οποία ανταποκρίνεται η μοτοσυκλέτα συμμετοχής ή ίδια με αυτά που χρησιμοποιούσαν στα πρωταθλήματα που συμμετείχαν. Η κατηγορία θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα μαζί με τις κατηγορίες ΜΧ1 ή ΜΧ2 εκ περιτροπής κι ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων στη μπάρα εκκίνησης, αλλά θα κατατάσσεται και θα βαθμολογείται ξεχωριστά. Στον συγκεκριμένο αγώνα θα αγωνιστεί μαζί με την κατηγορία ΜΧ1.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross Αιγίου «ΔΩΡΟΘΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ» η οποία έχει μήκος 1200.μ, ελάχιστο πλάτος 6.μ, με μέτριας σκληρότητας χώμα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο τεχνικός έλεγχος των μοτοσυκλετών θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας των κατηγοριών ως εξής: ΜΧ1, EXPERT, MX85, MX65, MX2, OPEN

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής (60 ευρώ), ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής (120 ευρώ). Οι αθλητές των επιδοτούμενων στο παράβολο συμμετοχής κατηγορίων (ΜΧ65, ΜΧ85, ΜΧ2Τ) πληρώνουν το ίδιο παράβολο ένστασης / έφεσης με τις άλλες κατηγορίες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Έξοδο από την Εθνική Οδό για Αίγιο και 500μ πίσω από το εργοστάσιο της ΕΒΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΩΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΜΧ 1 - EXPERT

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

9:20

ΜΧ 1 - EXPERT

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

09:30

20’

ΜΧ 85

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

09:50

ΜΧ 85

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

09:55

15’

MX 65

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:10

MX 65

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

10:15

15’

ΜΧ 2

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:30

MX 2

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

10:35

20’

MX OPEN

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:55

MX OPEN

ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

11:00

20’

ΜΧ 85

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:20

ΜΧ 85

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

11:25

ΜΧ 85

1ο ΣΚΕΛΟΣ

11:30

15’ + 2ΓΥΡΟI

MX 65

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:50

MX 65

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

11:55

MX 65

1ο ΣΚΕΛΟΣ

12:00

12’ + 2ΓΥΡΟI

ΜΧ1-EXPERT

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:15

ΜΧ1-EXPERT

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

12:20

ΜΧ1-EXPERT

1ο ΣΚΕΛΟΣ

12:25

20’ + 2ΓΥΡΟI

ΜΧ 2

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:50

ΜΧ 2

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

12:55

ΜΧ 2

1ο ΣΚΕΛΟΣ

13:00

20’ + 2ΓΥΡΟI

MX OPEN

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:25

MX OPEN

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

13:30

MX OPEN

1ο ΣΚΕΛΟΣ

13:35

15’ + 2ΓΥΡΟI

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΙΣΤΑΣ

ΜΧ 85

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

14:45

ΜΧ 85

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

14:50

ΜΧ 85

2ο ΣΚΕΛΟΣ

14:55

15’ + 2ΓΥΡΟI

MX 65

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15:15

MX 65

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

15:20

MX 65

2ο ΣΚΕΛΟΣ

15:25

12’ + 2ΓΥΡΟI

ΜΧ1-EXPERT

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15:40

ΜΧ1-EXPERT

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

15:45

ΜΧ1-EXPERT

2ο ΣΚΕΛΟΣ

15:50

20’ + 2ΓΥΡΟI

ΜΧ 2

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

16:15

ΜΧ 2

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

16:20

ΜΧ 2

2ο ΣΚΕΛΟΣ

16:25

20’ + 2ΓΥΡΟI

MX OPEN

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

16:40

MX OPEN

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

16:45

MX OPEN

2ο ΣΚΕΛΟΣ

16:50

15’ + 2ΓΥΡΟI

ΑΠΟΝΟΜΗ

17:45

Πηγή: Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

p n e 23 9 small

Νέα κόσμου

Ο Fourquez28 έχει ταλέντο

Και γράφει καλά και στην κάμερα

Νέο ρεκόρ πωλήσεων σε δημοπρασία του οίκου Bonhams

Δημοπρατήθηκαν μοτοσυκλέτες αξίας 3.8+ εκατομμυρίων ευρώ!

KTM OFF ROAD DAYS 2018 - Στην Ξάνθη, σε οικογενειακό περιβάλλον

30 Test-Rides από τις KTM SOUTHEAST EUROPE & ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Νέα αγοράς Μοτοσυκλέτας

akrapovic

Γνήσια αξεσουάρ Yamaha TMax

Κινηθείτε στην πόλη και βελτιώστε τη ζωή σας

Σάκος ουράς GIVI UT805 Ultima-T 35 λίτρα

Με εσωτερική αδιάβροχη τσάντα

Kit καθαρισμού αλυσίδας από την KettenMax

Εύκολη και γρήγορη συντήρηση

Βάση στήριξης Kappa STTR40K Universal

Συμβατή με μπάρες διαμέτρου 8-30 χλστ.

Νέα αγώνων

small EMX250 START I SAT MOTOCROSS GP 18 NED 2018

Αλλαγές στο Ευρωπαϊκό ΜΧ ανακοινώνει η FIM Europe

Στόχος η προστασία και ανάδειξη νέων ταλέντων

Valentino Rossi – “Δεν μου αρέσουν τα ηλεκτρικά…”

O “γιατρός” καταθέτει την γνώμη του για την MotoE κατηγορία

Hellas Rally Raid 2019 – Έρχεται στην Κεντρική Ελλάδα

Αυτή είναι η διοργάνωση του 2019

AMOTOE – Διερευνά ενδεχόμενη κατηγορία MX Γυναικών

Καλεί σε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Πρόθεση Συμμετοχής

TEST - Aprilia SX 125 2018

"Μπαμπά θα μου το πάρεις; Σε παρακαλώ μπαμπά! Το θέλωωω!"

Αγώνες

holcombe

EnduroGP 2018, 8ος αγώνας, Rüdersdorf (Γερμανία)

Θρίαμβος Holcombe, δράμα Salvini

WorldSBK 2018, 12ος αγώνας, San Juan (Αργεντινή)

Και το πρωτάθλημα Κατασκευαστών στην Kawasaki

Motocross των Εθνών 2018, Redbud (Η.Π.Α.)

Γαλλικός θρίαμβος επί Αμερικανικού εδάφους

MotoGP 2018, 15oς αγώνας, Buriram (Ταϊλάνδη)

Marc Marquez και πάσα αρχή παυσάτω

Νέα αγοράς Αναβάτη

154159 Africa Twin Adventure Sports

Πέτσας Honda Days – Άτοκα χρηματοδοτικά πακέτα

Επωφεληθείτε ως το τέλος Οκτωβρίου

Φθινοπωρινή προσφορά Suzuki με όφελος έως και €1,500

Απόκτησε σήμερα τη Suzuki σου και επωφελήσου έως και 30 Νοεμβρίου 2018!

Vespa Elettrica – Αυτή είναι η τιμή της

Η online φόρμα προπαραγγελιών άνοιξε, όχι όμως για την Ελλάδα

Μποτάκια Αδιάβροχα Eleveit Freeride 1.7

Μοντέρνο στιλ για κάθε μέρα

Εγγραφή στο NEWSLETTER

Μάθετε πρώτοι όλα τα νέα από τον χώρο της μοτοσυκλέτας!