.
Κατηγορία Άλλοι
Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011 08:54

Π.Π. Enduro Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. 2011

 

1ος  Αγώνας στα Μέγαρα

 Από την Αθήνα ξεκινάει το πανελλήνιο πρωτάθλημα enduro για το 2011. Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς θα γίνει στα Μέγαρα και θα διοργανωθεί από την τοπική λέσχη μοτοσυκλετιστών. Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση και ο ειδικός κανονισμός που αφορά τους αγωνιζόμενους:

Πρόγραμμα

{arttinytable}

 

Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου

Λήξη δηλώσεων συμμετοχής Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου

Άνοιγμα τεχνικού ελέγχου Σάββατο 26 Φεβρουαρίου ώρα 15:00
Κλείσιμο τεχνικού ελέγχου Σάββατο 26 Φεβρουαρίου ώρα 21:00
Ενημέρωση αγων/νων Σάββατο 26 Φεβρουαρίου ώρα 22:00
Δημοσίευση σειράς εκκίνησης Σάββατο 26 Φεβρουαρίου ώρα 21:30
Εκκίνηση 1ου αναβάτη Κυριακή 27 Φεβρουαρίου ώρα 09:00
Δημοσίευση αποτελεσμάτων Κυριακή 27 Φεβρουαρίου ώρα 16:00
Απονομή επάθλων Κυριακή 27 Φεβρουαρίου ώρα 17:00

{/arttinytable}

Ειδικός κανονισμός

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:            Τουμπανιάρης Χρήστος                    
Μέλη:            Σαραμαντίνος Σωτήρης, Σάλτας Διομήδης            

ΣΤΕΛΕΧΗ:
Παρατηρητής:            Σιούλης Γιάννης            
Πρόεδρος αγωνοδικών:    Παπαπανούσης Νίκος          
Αγωνοδίκες:            Σάλτας Διομήδης, Μουστάκας Ηλίας
Αλυτάρχης:            Τουμπανιάρης Χρήστος                    
Βοηθός Αλυτάρχη:        Σχινάς Παντελής        
Γραμματέας:            Δερμεντζόγλου Ελένη                                    
Τεχνικός έφορος:        Χατζής Χρήστος
Αποτελέσματα            ΙΤ Sprots Timing                

Πληροφορίες: TOYΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6945387792         

ΑΡΘΡΟ  1
Το αθλητικό σωματείο «Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Μεγάρων ΛΕ.Μ.Μ.» μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 1o αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro που θα διεξαχθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2011  στα Μέγαρα.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
•    τον Αθλητικό νόμο 2725/99
•    τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της ΑΜΟΤΟΕ
•    τον παρόντα ειδικό κανονισμό
•    τα πληροφοριακά δελτία που αφορούν τον συγκεκριμένο αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΔΡΟΜΗ Περιγραφή-Διάρκεια-Σήμανση

Η διαδρομή του αγώνα αποτελείται από μια «ουρά» 10 χιλιομέτρων (περίπου), και ένα κύκλο των 50 χιλιομέτρων (περίπου). Σημείο εκκίνησης και τερματισμού είναι η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ των Μεγάρων. Η διαδρομή είναι συνολικού μήκους 170 χιλιομέτρων (περίπου),και  αποτελείται από 3 κύκλους (2 κύκλους για την κατηγορία ΕΒ, 1 Κύκλο για τις κατηγορίες EW & Etour). Θα υπάρχουν 2 ΣΕΧ ανά κύκλο και το σύνολο των ειδικών διαδρομών θα είναι 2. Θα υπάρχει ένας ανεφοδιασμός σε κάθε κύκλο.

ΑΡΘΡΟ  3  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι μοτοσυκλέτες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
– Δίχρονες μοτ/τες έως 125 cc και τετράχρονες έως 250 cc. Μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί.
E2 - Δίχρονες μοτ/τες από 175 cc έως 250 cc και τετράχρονες από 290 cc έως 450 cc. Κόκκινα φόντα, λευκοί αριθμοί.
E3 - Δίχρονες μοτ/τες από 270 cc και άνω και τετράχρονες από 480 cc και άνω. Κίτρινα φόντα, μαύροι αριθμοί,
EN - Νέων - Ενιαία κατηγορία, συμμετέχουν οι γεννηθέντες από (και) το 1986 και μετά. Πράσινα Φόντα, λευκοί αριθμοί.
ES - Βετεράνων - Ενιαία κατηγορία, συμμετέχουν οι γεννηθέντες έως (και) το 1971. Μπλέ φόντα, Λευκοί αριθμοί
EB - Ενιαία κατηγορία χωρίς όριο ηλικίας η κυβισμού κινητήρα. Οι αθλητές αγωνίζονται σε αγώνα διάρκειας 2 κύκλων. Λευκά φόντα, μαύροι αριθμοί.
EW- Γυναικών – Ενιαία κατηγορία χωρίς όριο ηλικίας η κυβισμού κινητήρα. Οι αθλήτριες αγωνίζονται σε αγώνα διάρκειας 1 κύκλου. Ροζ φόντα, μαύροι αριθμοί.
ETour – Ενιαία κατηγορία. Δεν προσμετρά βαθμολογικά στο πρωτάθλημα. Αγώνας διάρκειας 1 κύκλου με χρόνους Β. Λευκά φόντα, μπλε αριθμοί.

ΑΡΘΡΟ  4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι έγκυρου δελτίου αθλητή της ΑΜΟΤΟΕ.
Για να λάβει μέρος κάποιος στον αγώνα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή μέσω του σωματείου του και να καταβάλει 70 € που αντιστοιχούν στο παράβολο συμμετοχής εως την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου.
Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής μόνο κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου και θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 30 €.
Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού.
Τα δικαιώματα συμμετοχής επιστρέφονται εφόσον:
Η δήλωση συμμετοχής δεν γίνει δεκτή ή ο αγώνας ματαιωθεί.
Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, μια μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση  που έχει εγγραφεί, η μοτοσυκλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών  μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ  5 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα χρώματα φόντου και αριθμών συμμετοχής ανά κατηγορία είναι τα παρακάτω:
Ε1    Μαύρο φόντο        λευκοί αριθμοί
Ε2    Κόκκινο φόντο        λευκοί αριθμοί
Ε3    Κίτρινο φόντο        μαύροι αριθμοί
ΕΝ    Πράσινο φόντο        λευκοί αριθμοί
ΕS    Μπλε φόντο        λευκοί αριθμοί
ΕΒ    Λευκό φόντο        μαύροιι αριθμοί
ΕW    Ροζ φόντο        μαύροι αριθμοί
ΕΤour Λευκό φόντο    μαύροι αριθμοί    

ΑΡΘΡΟ  6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι μοτοσυκλέτες που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τον οδηγό τους στον έλεγχο εξακρίβωσης που θα γίνει το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου από 15.00 έως 21.00 μ.μ.  Η εκπρόθεσμη προσέλευση μετά το χρονικό όριο συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον αγώνα, εκτός από την περίπτωση της ανωτέρας βίας που θα κριθεί από τους αγωνοδίκες. Ο τεχνικός έλεγχος θα είναι γενικής μορφής. Κάθε παρέκκλιση που έχει διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του.
Στον τεχνικό έλεγχο πρέπει να προσκομίζονται απαραίτητα η άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας, η άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας και το ασφαλιστήριό της καθώς και εξουσιοδότηση σε περίπτωση που η μοτοσυκλέτα ανήκει σε τρίτο.
Παράλληλα θα ελεγχθεί και σφραγισθεί το κράνος του αγωνιζόμενου.

ΑΡΘΡΟ 7  ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Η Εκκίνηση θα δοθεί από την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ των Μεγάρων στις 9:00.  Επίσημη ώρα του αγώνα θεωρείται αυτή που μεταδίδει το κέντρο του Ο.Τ.Ε. και δεν υπάρχει δυνατότητα ενστάσεως για αυτήν.
Οι αναβάτες που θα φθάσουν στην γραμμή της εκκίνησης με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 1 λεπτό θα παίρνουν 60 βαθμούς ποινής για κάθε λεπτό. Σαν χρόνος εκκίνησης τους θα θεωρείται ο πραγματικός χρόνος.
Αναβάτες με μεγαλύτερη καθυστέρηση από 60 λεπτά θα αποκλείονται από τον αγώνα και δεν θα μπορούν να πάρουν εκκίνηση.

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Οι αγωνιζόμενοι αμέσως μετά τον τερματισμό τους πρέπει να κατευθύνουν τις μοτοσυκλέτες τους στο χώρο του PARK FERME, όπου θα παραμείνουν μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής ενστάσεως. Οι οδηγοί που δεν θα κατευθυνθούν αμέσως στον χώρο του PARK FERME θα αποκλείονται από τον αγώνα. Στο διάστημα που οι μοτοσυκλέτες βρίσκονται κάτω από το καθεστώς του PARK FERME, δεν επιτρέπεται καμία αφαίρεση, μετατροπή, προσθήκη, ή ανεφοδιασμό με ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.
Δεν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, τους εφόρους εκκίνησης και τερματισμού ή από οποιονδήποτε άλλο έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος.
Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με παράβολο συμμετοχής.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται:
•    για αντικανονική συμμετοχή συμμετέχοντος ή αναβάτη το αργότερο 30' λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.
•    κατά των αποτελεσμάτων εντός 30' λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
•    για τεχνικούς λόγους εντός 30΄ λεπτών  μετά τον τερματισμό του αγώνα στο PARK FERME.

ΑΡΘΡΟ 10  ΑΠΟΝΟΜΗ, ΕΠΑΘΛΑ, ΚΥΠΕΛΛΑ
Η απονομή των επάθλων θα γίνει στο χώρο της ΛΕΜΜεγάρων στην κεντρική πλατεία στις 17.00.
Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:
Στον 1ο, 2ο, 3ο κάθε κατηγορίας: ΚΥΠΕΛΛΟ
Στον 4ο, 5ο, 6ο κάθε κατηγορίας: ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
«ΚΟΚΚΙΝΗΣ»        22960 62250        δίκλινο 50€    τρίκλινο 70€
«ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ»    22960 62260        δίκλινο 55€    τρίκλινο 65€
«ΑΚΤΗ»        22960 43630        δίκλινο 60€

ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ, Καλή Αγωνιστική Χρονιά σε όλους

Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
Administrator Γράφτηκε από Administrator
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012 10:18

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Γιώργος Δαργινάκης Κύπελλο enduro Νοτίου Ελλάδος OME »
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
  • twitter
  • facebook icon
  • instagram
  • youtube
  • Google News icon